Your Cart

PRZEGLĄD
Ta strona jest obsługiwana przez Alubox.store i usługę e-commerce firmy Good Label Company, z siedzibą w Holandii.

 • Numer Izby Handlowej 32050957
 • Numer firmy 000016534581
 • Mosselweg 6
 • 1261XC
 • Blaricum
 • Holandia

W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do firmy Alubox. Alubox oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, zasad i uwag określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki korzystania z usługi dotyczą wszystkich użytkowników strony, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Korzystania z Usług przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej lub korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usługi są uważane za ofertę, jej przyjęcie jest wyraźnie ograniczone do niniejszych Warunków korzystania z usługi.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu również podlegają Regulaminowi. Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z usługi można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep oparty jest na oprogramowaniu open source Woocommerce (e-commerce) i WordPress (CRM). Zapewniają nam platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać Państwu nasze produkty i usługi.

ROZDZIAŁ 1 – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z serwisu, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania, lub że jest pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i udzielił nam zgody na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.
Użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a także nie może podczas korzystania z Usługi naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani innych kodów o charakterze destrukcyjnym.
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług przez Użytkownika.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.
Użytkownik rozumie, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje poprzez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu spełnienie i dostosowanie do wymogów technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transferu przez sieci.
Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi, dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez skonsultowania się z pierwotnymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne, siłą rzeczy, nie są aktualne i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania żadnych informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie zmian na naszej stronie.

SEKCJA 4 – MODYFIKACJE USŁUG I CEN
Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez uprzedzenia w dowolnym momencie.
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli dotyczy)
Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać jak najdokładniej kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez monitor komputera kolor będzie dokładny.
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakiegokolwiek produktu lub usługi przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione.
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Serwisie zostaną naprawione.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RACHUNKÓW I KONT
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej, i/lub zamówień, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres wysyłki. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Użytkownika, kontaktując się z nim poprzez adres e-mail i/lub adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które, według naszej wyłącznej oceny, wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE
Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, których nie monitorujemy, nie mamy nad nimi kontroli ani nie mamy na nie wpływu.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez jakiegokolwiek poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.
Wszelkie korzystanie przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zaakceptował warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę (dostawców) zewnętrznego.
Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym, udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Korzystania z Usług.

SEKCJA 8 – LINKI DO STRON TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.
Linki innych podmiotów znajdujące się na tej stronie mogą kierować użytkownika do stron internetowych innych podmiotów, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny internetowe osób trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i praktykami stosowanymi przez stronę trzecią oraz upewnienie się, że je rozumiesz przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do tych stron.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA
Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie „komentarzami”), zgadzasz się, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam prześlesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) wypłacania rekompensaty za jakiekolwiek komentarze; ani (3) odpowiadania na jakiekolwiek komentarze.
Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.
Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw stron trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Użytkownik zgadza się również, że jego komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej z nim strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jesteś, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich poprawność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE
Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA
Czasami na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedzenia (w tym po złożeniu zamówienia przez użytkownika).
Nie podejmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym bez ograniczeń, informacji cenowych, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – ZASTOSOWANIA ZABRONIONE
Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z serwisu, użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; (d) naruszać lub łamać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, pomawianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) składania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwych kodów, które będą lub mogą być wykorzystane w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Serwisu lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, phishowania, pharmingu, podszywania się, spiderowania, crawlowania lub scrape’owania; (j) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów; lub (k) zakłócania lub obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zakazanych zastosowań.

SEKCJA 13 – ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.
Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą być uzyskane z korzystania z serwisu będą dokładne lub wiarygodne.
Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.
Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzysta z usługi lub nie jest w stanie z niej korzystać na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) dostarczane „tak jak jest” i „tak jak są dostępne” do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszystkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszalności.
W żadnym wypadku firma RUX, nasi dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępstwa lub inne podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub jakichkolwiek produktów nabytych przy użyciu usługi, lub dla wszelkich innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie błędy lub pominięcia w jakiejkolwiek treści, lub wszelkie straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowane, przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 14 – ODSZKODOWANIE
Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę RUX oraz jej spółki macierzyste, zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, pracowników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wniesionymi przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikającymi z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków korzystania z serwisu lub dokumentów włączonych do nich poprzez odniesienie, lub z naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 15 – ROZŁĄCZNOŚĆ
W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania z usługi zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków korzystania z usługi, przy czym takie ustalenie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 – ROZWIĄZANIE UMOWY
Zobowiązania i obowiązki stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają we wszystkich celach w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.
Niniejsze Warunki korzystania z usługi obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez użytkownika lub przez nas. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych usług lub gdy zaprzestanie korzystania z naszej strony.
Jeśli w naszej wyłącznej ocenie nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Korzystania z Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub ich części).

SEKCJA 17 – CAŁOŚĆ UMOWY
Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.
Niniejszy Regulamin oraz wszelkie polityki i zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Regulaminu).
Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

SEKCJA 18 – PRAWO WŁAŚCIWE
Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu usługi, podlegają prawu holenderskiemu i są interpretowane zgodnie z nim.

SEKCJA 19 – ZMIANY W WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG
Z najbardziej aktualną wersją Warunków korzystania z serwisu można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po zamieszczeniu jakichkolwiek zmian w niniejszym Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 – INFORMACJE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące Warunków korzystania z usługi należy kierować na adres e-mail

WPROWADZENIE

W Alubox.store („Alubox” lub „Firma lub „My”) szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do jej ochrony poprzez przestrzeganie niniejszej polityki.

Niniejsze zasady opisują, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy dane osobowe naszych klientów i użytkowników strony internetowej („Użytkownik„), opisuje rodzaje informacji, które możemy od niego zbierać lub które może on przekazać podczas odwiedzania strony internetowej www.rux.life (nasze „Strona internetowa„), a także nasze praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, utrzymywania, ochrony i ujawniania tych informacji.

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką, chyba że obowiązujące prawo wymaga inaczej. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe, które gromadzimy na Państwa temat są adekwatne, istotne, nienadmierne i wykorzystywane do ograniczonych celów.

Europejskie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane również jako (GDPR) określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez organizacje. GDRP definiuje „dane osobowe” jako wszelkie informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, co obejmuje informacje, które mogą być wykorzystane samodzielnie lub z innymi informacjami do identyfikacji, kontaktu lub lokalizacji pojedynczej osoby. Dane osobowe nie obejmują biznesowych informacji kontaktowych, w tym imienia i nazwiska, tytułu lub biznesowych informacji kontaktowych.

Polityka GDPR ma zastosowanie do wszystkich informacji, które zbieramy, wykorzystujemy lub ujawniamy na temat naszych klientów i użytkowników strony internetowej:

 • Na tej stronie.
 • W wiadomościach e-mail, tekstach i innych wiadomościach elektronicznych pomiędzy użytkownikiem a tą Witryną.
 • Podczas interakcji z naszymi reklamami i aplikacjami w witrynach i usługach stron trzecich, jeśli te aplikacje lub reklamy zawierają linki do niniejszej polityki.

Witryna może zawierać linki do stron internetowych, wtyczek, usług, sieci społecznościowych lub aplikacji innych firm. Kliknięcie na te linki lub umożliwienie tych połączeń może pozwolić stronie trzeciej na gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. W przypadku korzystania z linków do stron internetowych osób trzecich lub korzystania z wtyczek osób trzecich, należy pamiętać, że osoby te mają własne zasady ochrony prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te zasady. Nie kontrolujemy tych stron internetowych osób trzecich i zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi zasadami, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji o użytkowniku. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, możesz zrezygnować z korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z tej Witryny, użytkownik wskazuje, że rozumie, akceptuje i wyraża zgodę na praktyki opisane w niniejszej polityce. Polityka ta może się zmieniać od czasu do czasu (patrz Zmiany w naszej polityce prywatności). Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po wprowadzeniu przez nas zmian oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na te zmiany, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie polityki w celu zapoznania się z aktualizacjami. Powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach w tej polityce i uzyskamy Twoją zgodę na wszelkie nowe sposoby gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych.

INFORMACJE, KTÓRE GROMADZIMY O UŻYTKOWNIKU

Zbieramy i wykorzystujemy kilka rodzajów informacji od i o użytkowniku, w tym:

 • Dane osobowektóre możemy w uzasadniony sposób wykorzystać do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, adres protokołu internetowego (IP) używany do podłączenia komputera do Internetu, nazwa użytkownika lub inny podobny identyfikator, informacje o rachunkach i kontach oraz wszelkie inne identyfikatory, które możemy wykorzystać do skontaktowania się z użytkownikiem online lub offline („dane osobowe„). 

Zapewniamy każdemu użytkownikowi możliwość wypisania się z naszej listy e-mailowej lub zrezygnowania z kontaktu w celach marketingowych na bieżąco poprzez użycie mechanizmu rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole naszych wiadomości e-mail.

 • Informacje nieosobowe, które nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio tożsamości użytkownika lub nie odnoszą się bezpośrednio do zidentyfikowanej osoby, takie jak informacje demograficzne, statystyczne lub zbiorcze. Dane statystyczne lub zbiorcze nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację konkretnej osoby, ale możemy uzyskiwać nieosobowe dane statystyczne lub zbiorcze z danych osobowych. Na przykład, możemy gromadzić dane osobowe, aby obliczyć procent użytkowników korzystających z określonej funkcji Witryny. 
 • Informacje techniczne, w tym dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma lub informacje o połączeniu internetowym, sprzęt wykorzystywany do uzyskania dostępu do naszej Witryny oraz szczegóły użytkowania.
 • Nieosobowe szczegóły dotyczące interakcji z Witryną, w tym pełne Uniform Resource Locators (URL), strumień kliknięć do, przez i z naszej strony internetowej (w tym data i czas), produkty, które oglądałeś lub szukałeś, czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na określonych stronach, informacje o interakcji strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i najechania myszą), metody używane do przeglądania strony lub numer telefonu używany do połączenia się z naszym numerem obsługi klienta.

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Wykorzystujemy różne metody gromadzenia informacji o użytkownikach, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje z użytkownikiem, gdy przekazuje nam je użytkownik, na przykład wypełniając formularze lub korespondując z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub w inny sposób, a także gdy dokonuje zakupu w naszym sklepie internetowym. 
 • Wkład użytkowników. Użytkownik może również dostarczyć nam informacje do publikacji lub wyświetlania w publicznych obszarach Witryny lub przekazać je innym użytkownikom Witryny lub osobom trzecim.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje, gdy użytkownik porusza się po naszej stronie internetowej. Informacje zbierane automatycznie mogą obejmować szczegóły użytkowania, adresy IP oraz informacje zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia.
 • Strony trzecie lub publicznie dostępne źródła, na przykład nasi partnerzy biznesowi.

Informacje przekazywane nam przez użytkownika 

Informacje, które zbieramy bezpośrednio od Ciebie na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem mogą obejmować:

 • Informacje, które podajesz wypełniając formularze na naszej stronie internetowej. Obejmuje to informacje podane w czasie przesyłania naszego formularza kontaktowego lub komunikowania się z obsługą klienta. Możemy również poprosić Cię o informacje, gdy weźmiesz udział w konkursie lub promocji sponsorowanej przez nas, a także gdy zgłosisz problem z naszą Witryną.
 • Zapisy i kopie Państwa korespondencji (w tym adresy e-mail), jeśli kontaktują się Państwo z nami.
 • Państwa odpowiedzi na ankiety, o których wypełnienie możemy Państwa poprosić w celach badawczych.
 • Szczegóły transakcji dokonywanych przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz realizacji Państwa zamówień. Użytkownik może zostać poproszony o podanie informacji finansowych przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 • Twoje zapytania dotyczące wyszukiwania w Witrynie.

Użytkownik może również dostarczać informacje, które mają być publikowane lub wyświetlane (dalej„publikowane” lub „komentarze”) w publicznych obszarach Witryny lub przekazywane innym użytkownikom Witryny lub osobom trzecim (łącznie „Wkład Użytkownika„). Materiały użytkownika są umieszczane i przesyłane do innych na własne ryzyko. Mimo że użytkownik może ustawić pewne ustawienia prywatności dla takich informacji, logując się do profilu swojego konta, należy pamiętać, że żadne środki bezpieczeństwa nie są doskonałe.

Informacje zbierane przez nas za pomocą plików cookie i innych technologii automatycznego zbierania danych  

Podczas nawigacji i interakcji z naszej strony internetowej, możemy używać plików cookie lub innych technologii automatycznego zbierania danych do zbierania pewnych informacji na temat sprzętu, czynności przeglądania i wzorców, w tym:

 • Szczegóły dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie internetowej, w tym dane o ruchu, dane o lokalizacji i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których mają Państwo dostęp i z których korzystają Państwo na stronie internetowej.
 • Informacje o Twoim komputerze i połączeniu internetowym, w tym adres IP, system operacyjny i typ przeglądarki.

Informacje, które zbieramy automatycznie są informacjami statystycznymi i mogą zawierać dane osobowe, a my możemy je zachować lub powiązać z danymi osobowymi, które zbieramy w inny sposób, które nam przekazujesz lub otrzymujesz od stron trzecich. Pomaga nam to w ulepszaniu naszej strony internetowej oraz w dostarczaniu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług, w tym poprzez umożliwienie nam:

 • Oszacuj wielkość naszej publiczności i wzorce użytkowania.
 • Przechowywać informacje o preferencjach użytkownika, co pozwala nam dostosować naszą stronę internetową do jego indywidualnych zainteresowań.
 • Przyspiesz swoje wyszukiwanie.
 • Rozpoznać Cię, gdy wrócisz na naszą stronę.

Technologie wykorzystywane przez nas do automatycznego gromadzenia danych mogą obejmować:

 • Pliki cookie (lub pliki cookie przeglądarki). Cookie to niewielki plik umieszczany na dysku twardym komputera użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z przyjmowania plików cookie w przeglądarce, aktywując odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednakże, jeśli wybierzesz to ustawienie, możesz nie mieć dostępu do niektórych części naszej strony internetowej. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz system będzie wydawał pliki cookie, gdy skierujesz swoją przeglądarkę na naszą stronę internetową. 
 • Flash Cookies. Niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o preferencjach użytkownika i nawigacji do, z i na naszej stronie internetowej. Pliki cookie flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane dla plików cookie przeglądarki. Informacje na temat zarządzania ustawieniami prywatności i bezpieczeństwa dla plików cookie Flash można znaleźć w części Wybór sposobu wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku.
 • Sygnalizatory WWW. Strony naszej Witryny mogą zawierać małe pliki elektroniczne znane jako web beacons (określane również jako clear gifs, pixel tags i single-pixel gifs), które pozwalają Firmie, na przykład, na zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub dla innych powiązanych statystyk witryny (na przykład, rejestrowanie popularności pewnych treści witryny i sprawdzanie integralności systemu i serwera).

JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy o użytkowniku lub które użytkownik nam przekazuje, w tym wszelkie dane osobowe:

 • Aby zaprezentować Ci naszą stronę internetową i jej zawartość.
 • Aby dostarczyć Państwu informacje, produkty lub usługi, o które Państwo prosili.
 • Aby spełnić cele, dla których dostarczyłeś informacje lub które zostały opisane podczas ich zbierania, lub w jakimkolwiek innym celu, dla którego je dostarczyłeś.
 • Aby wypełniać nasze zobowiązania i egzekwować nasze prawa wynikające z umów zawartych z Państwem, w tym w zakresie rozliczeń i windykacji lub w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • Aby powiadomić Cię o zmianach na naszej stronie internetowej lub jakichkolwiek produktach lub usługach, które oferujemy lub świadczymy za jej pośrednictwem.
 • Aby ulepszyć naszą stronę internetową, produkty lub usługi, marketing lub relacje i doświadczenia klientów.
 • Aby zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które serwujemy Tobie i innym, oraz aby dostarczyć Ci odpowiednie reklamy.
 • W jakikolwiek inny sposób, który możemy opisać po dostarczeniu informacji przez użytkownika.
 • W każdym innym celu za Państwa zgodą.

Możemy również wykorzystywać informacje o użytkowniku do kontaktowania się z nim w sprawie naszych towarów i usług, które mogą być dla niego interesujące, zgodnie z przepisami prawa. Jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, w którym zbieramy Twoje dane, lub skorzystanie z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na dole naszych e-maili. Więcej informacji można znaleźć w części Wybór sposobu wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku.

Możemy wykorzystać informacje zebrane od Ciebie, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam odbiorcom docelowym naszych reklamodawców. Nawet jeśli nie ujawniamy danych osobowych użytkownika w tych celach bez jego zgody, jeśli kliknie on na reklamę lub wejdzie w inną interakcję z reklamą, reklamodawca może założyć, że spełnia on jego kryteria docelowe.

UJAWNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Możemy ujawnić zbiorcze informacje o naszych użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują żadnej osoby, bez ograniczeń.

Możemy ujawnić dane osobowe, które gromadzimy lub które użytkownik udostępnia w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności:

 • Do naszych spółek zależnych i stowarzyszonych.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem, nabywcy lub innemu następcy w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości aktywów Alubox.store, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym dane osobowe przechowywane przez nas na temat naszych klientów i użytkowników są wśród przekazywanych aktywów.
 • Kontrahentom, dostawcom usług i innym osobom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności (takim jak dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji strony internetowej) i którzy są zobowiązani umową do zachowania poufności danych osobowych, wykorzystywania ich wyłącznie do celów, dla których im je ujawniamy, oraz do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem tych samych standardów określonych w niniejszej polityce.
 • Aby spełnić cel, dla którego je udostępniasz. Na przykład, jeśli podasz nam adres e-mail, aby skorzystać z funkcji „wyślij e-mail do przyjaciela” na naszej stronie internetowej lub podobnej funkcji, przekażemy treść tej wiadomości e-mail i Twój adres e-mail odbiorcom.
 • W każdym innym celu ujawnionym przez nas podczas przekazywania informacji.
 • Za Twoją zgodą.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika:

 • Aby spełnić wymagania nakazu sądowego, prawa lub procesu prawnego, w tym odpowiedzieć na wszelkie żądania rządowe lub regulacyjne, zgodnie z obowiązującym prawem.
 • W celu egzekwowania lub stosowania naszych warunków użytkowania lub warunków sprzedaży i innych umów, w tym w celach rozliczeniowych i windykacyjnych.
 • Jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Alubox.store, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazywać dane osobowe, które gromadzimy lub które podajesz w sposób opisany w niniejszych zasadach, kontrahentom, dostawcom usług i innym osobom trzecim, z których korzystamy w celu wspierania naszej działalności (takim jak dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji Witryny Internetowej) i którzy są zobowiązani na mocy umowy do zachowania poufności danych osobowych, wykorzystywania ich wyłącznie do celów, dla których im je ujawniamy, oraz do przetwarzania danych osobowych z zachowaniem tych samych standardów określonych w niniejszych zasadach.

Możemy przetwarzać, przechowywać i przekazywać Twoje dane osobowe w i do innego kraju, w którym obowiązują inne prawa dotyczące prywatności, które mogą, ale nie muszą być tak kompleksowe jak prawo kanadyjskie. W takich okolicznościach rządy, sądy, organy ścigania lub agencje regulacyjne tego kraju mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika na podstawie przepisów prawa obcego kraju. W każdym przypadku, gdy angażujemy dostawcę usług, wymagamy, aby jego standardy prywatności i bezpieczeństwa były zgodne z niniejszą polityką i obowiązującym holenderskim ustawodawstwem dotyczącym prywatności.

Przesyłając swoje dane osobowe lub korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

WYBÓR SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UJAWNIANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Staramy się zapewnić Państwu możliwość wyboru w zakresie danych osobowych, które Państwo nam przekazują. Stworzyliśmy mechanizmy zapewniające użytkownikowi następującą kontrolę nad informacjami: 

 • Technologie śledzenia i reklama. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie, lub aby ostrzegała Cię, gdy pliki cookie są wysyłane. Aby dowiedzieć się, jak można zarządzać ustawieniami plików cookie Flash, odwiedź stronę ustawień odtwarzacza Flash w witrynie firmy Adobe. Jeśli wyłączysz lub odrzucisz pliki cookie, pamiętaj, że niektóre części tej strony mogą nie być dostępne lub mogą nie działać prawidłowo. Więcej informacji na temat technologii śledzenia można znaleźć w części Informacje zbierane przez nas za pomocą plików cookie i innych technologii automatycznego zbierania danych. 
 • Oferty Promocyjne Spółki. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie od nas określonych wiadomości e-mail, ale nie chce, aby jego adres e-mail był wykorzystywany przez Spółkę do promowania produktów lub usług własnych lub osób trzecich, może z tego zrezygnować, korzystając z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w dolnej części wiadomości e-mail lub wysyłając do nas wiadomość e-mail zawierającą takie żądanie na adres ten adres e-mail. Jeśli wysłaliśmy Ci promocyjną wiadomość e-mail, możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając link rezygnacji, który umieściliśmy w wiadomości. Ta rezygnacja nie ma zastosowania do informacji dostarczonych Firmie w ramach zakupu produktu, rejestracji gwarancji, obsługi serwisowej produktu lub innych transakcji.
 • Reklama ukierunkowana. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy wykorzystywali informacje, które gromadzimy lub które użytkownik nam udostępnia, do dostarczania reklam zgodnie z preferencjami docelowej grupy odbiorców naszych reklamodawców, może zrezygnować z tego za pomocą narzędzia opt-out stworzonego przez Digital Advertising Agencies lub narzędzia opt-out stworzonego przez Network Advertising Initiative. Aby ten mechanizm rezygnacji działał, użytkownik musi mieć ustawioną przeglądarkę tak, aby akceptowała pliki cookie. 

Nie kontrolujemy gromadzenia i wykorzystywania informacji o użytkowniku przez osoby trzecie w celu dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach. Jednakże te strony trzecie mogą zapewnić użytkownikowi możliwość wyboru sposobu, w jaki nie chce, aby jego informacje były gromadzone lub wykorzystywane w ten sposób. Użytkownik może zrezygnować z jednoczesnego korzystania z plików cookie kilku serwerów i sieci reklamowych stron trzecich za pomocą narzędzia rezygnacji stworzonego przez Digital Advertising Agencies lub narzędzia rezygnacji stworzonego przez Network Advertising Initiative. Z tych stron internetowych można również dowiedzieć się więcej o reklamie behawioralnej online oraz o tym, jak uniemożliwić witrynom umieszczanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Rezygnacja z sieci nie oznacza, że nie będziesz już otrzymywać reklam online. Oznacza to jednak, że sieć, z której zrezygnowałeś, nie będzie już dostarczać reklam dostosowanych do Twoich preferencji internetowych i wzorców użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Stosujemy fizyczne, elektroniczne i administracyjne środki mające na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą i ujawnieniem. Wszystkie informacje, które nam przekazujesz, przechowujemy w bezpiecznych rozwiązaniach programowych stron trzecich, w tym między innymi WordPress (nasze oprogramowanie do tworzenia stron CRM), Woocommerce (nasza aplikacja e-commerce), Unbounce, Instapage i Stripe. Wszelkie transakcje płatnicze będą zaszyfrowane.

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich informacji zależy również od Ciebie. Jeśli podaliśmy Ci (lub sam wybrałeś) hasło dostępu do pewnych części naszej Strony, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, abyś nie udostępniał nikomu swojego hasła. 

Niestety, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przesyłanych do naszej Witryny. Wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za obchodzenie jakichkolwiek ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa zawartych w Witrynie. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to inaczej dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym dla celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. W pewnych okolicznościach możemy anonimizować dane osobowe użytkownika, aby nie można ich było powiązać z użytkownikiem. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania takich anonimowych i zdezidentyfikowanych danych do wszelkich uzasadnionych celów biznesowych bez konieczności powiadamiania użytkownika lub uzyskiwania jego zgody. 

DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA

Nasza Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nikt poniżej 13 roku życia nie może dostarczać żadnych danych osobowych do lub na Stronę. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 13 lat, nie rejestruj się w Witrynie, nie dokonuj zakupów za jej pośrednictwem, nie korzystaj z żadnych interaktywnych lub publicznych funkcji komentowania w Witrynie, ani nie podawaj nam żadnych informacji o sobie, w tym imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, ani nazwy ekranowej lub nazwy użytkownika, której możesz używać. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od lub o dziecku poniżej 13 roku życia, prosimy o kontakt na ten adres e-mail.

DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I ICH POPRAWIANIE

Ważne jest, aby dane osobowe, które posiadamy na Twój temat były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o zmianach danych osobowych. Zgodnie z prawem masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, które przechowujemy na Twój temat.

Jeśli chcesz sprawdzić, zweryfikować, poprawić lub wycofać zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych, możesz również wysłać do nas wiadomość e-mail na ten adres, aby zażądać dostępu, poprawienia lub usunięcia wszelkich danych osobowych, które nam udostępniłeś. Nie możemy usunąć Twoich danych osobowych, chyba że poprzez usunięcie Twojego konta użytkownika. Możemy nie uwzględnić prośby o zmianę informacji, jeśli uważamy, że zmiana ta naruszyłaby prawo lub wymóg prawny lub spowodowałaby, że informacje byłyby nieprawidłowe.

Możemy zażądać od Państwa określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i prawo dostępu, a także dostarczyć Państwu dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat lub wprowadzić żądane przez Państwa zmiany. Obowiązujące prawo może zezwalać lub wymagać od nas odmowy zapewnienia użytkownikowi dostępu do niektórych lub wszystkich danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, lub też możemy zniszczyć, usunąć lub uczynić jego dane osobowe anonimowymi zgodnie z naszymi zobowiązaniami i praktykami w zakresie przechowywania dokumentacji. Jeśli nie będziemy mogli zapewnić Państwu dostępu do Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o powodach, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych lub regulacyjnych.

Jeśli masz wątpliwości co do naszej odpowiedzi lub chciałbyś poprawić podane informacje, możesz skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności pod tym adresem e-mail.

WYCOFANIE ZGODY

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie swoich danych osobowych, w pewnych okolicznościach może mieć prawo do wycofania tej zgody. Aby wycofać swoją zgodę, w stosownych przypadkach, skontaktuj się z nami na ten adres e-mail. Należy pamiętać, że jeśli wycofają Państwo swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu określonego produktu lub usługi. Wyjaśnimy Ci wtedy skutki, aby pomóc Ci w podjęciu decyzji. 

ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Naszą zasadą jest publikowanie na tej stronie wszelkich zmian wprowadzanych do naszej polityki prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie traktowania danych osobowych naszych użytkowników, powiadomimy Cię o tym za pomocą komunikatu na stronie głównej Witryny. Na górze strony podajemy datę ostatniej aktualizacji polityki prywatności. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że posiadamy aktualny, aktywny i możliwy do dostarczenia adres e-mail użytkownika oraz za okresowe odwiedzanie naszej Witryny i niniejszej polityki prywatności w celu sprawdzenia, czy nie zaszły żadne zmiany.

INFORMACJE KONTAKTOWE I WYMAGANIE ZGODNOŚCI

Z zadowoleniem przyjmujemy Państwa pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności i naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Prosimy o kontakt z nami na adres: 

Urzędnik ds. prywatności

ten adres e-mail

Posiadamy procedury przyjmowania i odpowiadania na skargi lub zapytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, zgodności z niniejszymi zasadami oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności. W celu omówienia zgodności naszych działań z niniejszą polityką prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.

 

Mamy 30-dniową politykę zwrotów, co oznacza, że masz 30 dni od otrzymania przedmiotu, aby zażądać zwrotu.

Aby kwalifikować się do zwrotu, przedmiot musi być w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś, nienoszony lub nieużywany, z metkami i w oryginalnym opakowaniu. Potrzebny będzie również paragon lub dowód zakupu.

Aby rozpocząć zwrot, możesz skontaktować się z nami na tej stronie. Jeśli Twój zwrot zostanie zaakceptowany, wyślemy Ci etykietę zwrotną, jak również instrukcje dotyczące sposobu i miejsca wysłania paczki. Przedmioty odesłane do nas bez uprzedniego żądania zwrotu nie będą akceptowane.

Zawsze możesz skontaktować się z nami w sprawie wszelkich pytań dotyczących zwrotu na tej stronie.

Odszkodowania i kwestie sporne
Prosimy o sprawdzenie zamówienia po jego otrzymaniu i natychmiastowy kontakt z nami, jeśli przedmiot jest wadliwy, uszkodzony lub jeśli otrzymałeś niewłaściwy przedmiot, abyśmy mogli ocenić problem i go naprawić.

Wymiany
Najszybszym sposobem, aby zapewnić, że dostaniesz to, co chcesz, jest zwrócenie przedmiotu, który masz, a po przyjęciu zwrotu, dokonanie oddzielnego zakupu nowego przedmiotu.

Refundacje
Powiadomimy Cię po otrzymaniu i sprawdzeniu Twojego zwrotu oraz poinformujemy Cię, czy zwrot został zatwierdzony, czy nie. Jeśli zostaniesz zaakceptowany, otrzymasz automatyczny zwrot pieniędzy na swój pierwotny sposób płatności. Proszę pamiętać, że może minąć trochę czasu, zanim bank lub firma obsługująca kartę kredytową przetworzy i zaksięguje zwrot pieniędzy.